Esther Skole - Skolebestyrelse og elevråd

Skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen værdsætter kommunikationen mellem skolens forskellige organer. Vi i bestyrelsen vil løbende søge en dialog med skolens ansatte, elevrådet og den daglige ledelse. Vi mener at bestyrelsens arbejde er bedst begrundet, hvis den tager udgangspunkt i kommunikationen med de involverede parter, således at alle føler sig som en del af skolens fællesskab. På Esther skole har alle noget at bidrage med!


Skolebestyrelsen har følgende arbejdsopgaver, som de er fastsat at undervisningsministeriet:

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder:

·         undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser)

·         samarbejdet mellem skole og hjem

·         underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

·         arbejdets fordeling mellem lærerne

·         fællesarrangementer for eleverne i skoletiden

·         lejrskoleophold, udsendelse i praktik med videre og endelig

·         skolefritidsordningens virksomhed.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

 Elevrådet:

På Esther skole der flere hensigter med elevrådets arbejde. Skolen ser ikke kun elevrådets arbejde som et organ der skal diskutere problemer på klasse- og individ niveau. Skolen opfordrer og støtter også elevrådets muligheder for at diskutere alle problemstillinger i forhold til skolens virke. Elevrådsrepræsentanterne får mulighed for at bruge nogle få timer på månedsbasis til at diskutere med deres klasser om de aktuelle problemstillinger.

Skolen støtter dette ud fra ideen om at vi ønsker at forberede eleverne til at deltage som kritiske og aktive demokratiske borgere. Ligeledes skal det understøtte skolens værdier om sondringen mellem, selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, eftersom elevrådets diskussioner både skal give eleverne mulighed for deltagelse i deres egen individuelle hverdag samt skolen som et fællesskab.

 
Panel title

© 2018 estherskolen

Antal besøg: 97

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,60244083404541sekunder