Esther Skole - Undervisning

Vores skoles undervisning er bygget op om tre elementer. Det personlige, det didaktiske og det politiske.

I det personlige element lægger vi vægt på den enkeltes behov, samtidig med at den enkelte er en del af vores fællesskab. Vores undervisning skal ligge op til tolerance, ligeværdighed og respekt.

I det didaktiske element bestræber vores skole sig på at yde den bedst mulige læring for hver enkelt elev. Læringen skal ske ud fra en demokratisk tankegang. Undervisningen vil tage udgangspunkt i eleverne, samtidig med, at vi vil koble det til et samfundsmæssige perspektiv og krav.

I det politiske element bestræber vores skole sig på at tage udgangspunkt i demokratiske principper, hvor alle har indflydelse og med til at bestemme, hvordan vi bedst muligt løser problemer og problemstillinger i forhold til undervisningen. Undervisningen vil lære eleverne om demokrati, men også være bygget op på demokrati.Undervisningsformer


For at opfylde vores værdigrundlag og målsætning bedst muligt lægger vores skole vægt på forskellige undervisningsformer.

 • Gruppearbejde – både i grupper der er bestemt og selvbestemte     grupper
 • Projektarbejde – eleverne skal blive problemløsere og skal kunne arbejde struktureret både med hinanden og alene
 •  Selvstændigt arbejde – eleverne skal kunne arbejde selvstændigt med et problem
 • Værkstedsarbejde – indenfor et valgt område vil eleverne arbejde værkstedsorienteret, hvor man kan eksperimentere, dybdebore og problematisere et emne eller problem

       Gennem disse undervisningsformer vil der være løbende evaluering og selvevaluering – både for lærerne og eleverne.

  

       Da vores skole ligger meget vægt på demokratisk dannelse vil skolens undervisning også lægge vægt på at fremme dette:


·         Ved dialog med eleverne

·          Eleverne skal have medindflydelse på årsplanlægningen

·         Ugentlige diskussionsforum hvor eleverne kan tage forskellige emner eller problemstillinger op i klassen – styret af eleverne selv

·          Klasserummet som et fællesskab, hvor der er plads til alle og alle har noget at sige

·          Repræsentanter fra elevråd med til planlægningsmøder med skoleledelsen, for på den måde at få elevernes interesser igennem

·          Opbygning af et tillidsbånd mellem lærer og elev, for på den måde at kunne anerkende hinandens forskellige roller

·          Årlige teambuilding øvelser både mellem lærer og lærer, elever og elever og mellem lærer og eleverIndsatsområder for undervisning


 •           Udvikling af undervisningsformer
 •           Udvikling af demokratiske tilgange til undervisningen
 •           Fokus på differentiering og de enkelte elevers behov, mål og interesser
 •          Fokus på klassen som et demokratisk fællesskabFagudbud


    Vores skoles fokus på læring, demokrati og udvikling af elever gør, at vi som skole så vidt muligt bestræber os på kun at ansætte lærere, der er linjefagsuddannet indenfor det fag, de skal varetage. Det ligger skolen på sinde, at eleverne får den mest kvalificeret lærer i de enkelte fag og på den måde skaber grundlag for den optimale læring på det enkelte område.Skolen udbyder ALLE fag inklusiv:

 •           Fransk
 •           Spansk
 •           Tysk
 
Panel title

© 2018 estherskolen

Antal besøg: 76

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,40562891960144sekunder