Kort - og godt - film - Forslag til arbejde med andre kortfilm

Udskolingen                    


                                          4d999da76efcc04042011.jpg

                                (klik på billedet for at se filmen)

 

Pin up handler om drenges optagethed af piger – specielt de nøgne af slagsen.

 

Handlingen:

Film kan ofte deles op i tre dele.

Hvordan kan man dele Pin Up i tre dele?

Hvorfor synes I, den skal deles lige de steder?

Find kort ud af hvad sker der i de tre dele.


Rekvisitter:

Da film fortæller i billeder, er rekvisitter vigtige. I Pin Up bruges der også mange rekvisitter.

Hvilke er de vigtigste, hvilken betydning har de, og hvorfor er de vigtige?


Person- og miljøbeskrivelse:

Hvordan ser der ud uden for boligblokken og inde i lejligheden?

Hvordan beskrives den tidsperiode filmen foregår i?

Hvordan beskrives filmens årstid?

Hvor lang tid forløber handlingen over?


Giv en kort karakteristik af personerne i filmen:

Hvad er det for en slags personer, og hvordan viser filmen det?

Minder nogle af personerne om nogen, du kender fra andre film?

Hvordan er personernes sprog, og hvordan taler de til hinanden?

Hvorfor gør de det?


Nu er det tid til at begynde at fortolke filmen .

Hvorfor gør drengene det de gør, og hvad vil de have ud af det? Giv nogle eksempler

fra filmen på, hvad de vil.

Hvad vil Berit? Hvad tror hun, at drengene vil?

Hvad er det, der får hende til at handle, som hun gør?

Hvad lægger hun op til?

Hvad er hendes motiver?


Musik, reallyd og lydeffekter:

Du skal se den første sekvens frem til stedet, hvor Berit går op ad trappen.

Noter - hvor der bruges reallyd, underlægningsmusik, lydeffekter og voice-over.

Fortæl om, hvordan musik og lyd underbygger handlingsforløbet, beskrivelsen af

personerne og miljøet.


Du skal nu se på Berettermodellen.

Hvor ligger anslag, konfliktoptrapning med højdepunkter, filmens klimaks og udtoning?

Begrund dine forslag.

Hvor ligger Point Of No Return? Tegn en pil ind på modellen og skriv nogle stikord, som

beskriver situationen, hvor der ikke længere er nogen vej tilbage.


Døren går op …

I skal se filmen fra det sted, hvor Berit er gået ud for at klæde om. Dørhåndtaget er i

nærbillede, lige inden døren går op, og Berit kommer ind med guitaren. Filmen stoppes, når

Fatty – drengen med brillerne – siger: ’Den dag forandrede mit liv.’

Kameraets bevægelse og synsvinkel bruges meget bevidst i denne scene. Find ud af hvordan

kameraet skifter synsvinkel – Point Of View – i det stykke, du lige har set.

Hvornår ser man det fra drengenes, fra Berits og fra tilskuernes vinkel?

Hvilken virkning har det, at synsvinklen skifter?

Find ud af hvordan kameraet har bevæget sig, da man optog scenen. Gerne ved hjælp

af filmiske fagudtryk som fx panorere, tilte, zoome og håndholdt kamera.

Find ud af hvordan kameraets bevægelse forstærker scenens virkning på tilskuerne.

Beskriv også hvordan lydsiden er bygget op i denne scene. Bruges der reallyd, musik

eller lydeffekter? Hvilken virkning har det?

Der bliver ikke sagt noget i hele scenen, men man kan se, at alle drengene tænker deres.

Sæt ord på drengenes tanker. Omskriv tankerne til replikker og overvej, hvorfor

instruktøren ikke lader skuespillerne sige noget.


Symboler:

Instruktøren bruger mange virkemidler i filmen. Ud over de mange filmiske virkemidler, som

du har arbejdet med i de foregående opgaver, benytter han også symboler til blandt andet

person- og miljøskildringen. Fx har Berit først en rød stram kjole på, og senere skifter hun til

en sort Frelseruniform med kyse.

Hvad kan det symbolisere?

Filmen foregår om foråret, hvorfor mon?

Find andre af filmens symboler og find ud af hvad de betyder.


Hvorfra og hvorhen?

Der sker en udvikling med alle personerne igennem filmen. Beskriv de to hovedpersoners

udvikling (Fatty og Berit):

Hvordan var de, og hvilket liv havde de, inden filmen begyndte?

Hvad skete der for dem i løbet af filmen?

Hvad er der sket med dem i tiden fra scenen i lejligheden til den sidste scene nede

foran huset? Og hvad tror du, der sker for dem i fremtiden?

Se på de 7 parametre.

Hvilke er opfyldt, find tidspunktet i filmen. Hvilken virkning giver det?

Hvilke punkter er ikke opfyldt? Hvorfor mon ikke, bevidst eller tilfældigt?


Hvad synes du om Pin Up?

Nu skal du lave en samlet vurdering og perspektivering af filmen. Fortæl hvad du synes om

filmen ved at bruge de vigtigste ting fra jeres analyse og fortolkning. Hvad enten du synes, at

den er god eller dårlig, er det vigtigt, at du begrunder hvorfor.

Du kan fx komme omkring følgende spørgsmål:

Hvad fik filmen dig til at tænke på?

Hvilken interesse kan man have i at se/vise filmen?

Hvorfor laver man mon en film som Pin Up?

Er der ting i filmen, der får jer til at tænke på andre film, I har set?

Kender I andre film eller bøger, der behandler samme problemstilling?

Virker personer og handling ægte?

Kan du genkende noget af det, personerne kommer ud for i filmen?

Kunne man som 13-årig i dagens Danmark komme ud for tilsvarende oplevelser?

Tilbage til forsiden

 
Panel title
Antal besøg: 94

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34995102882385sekunder