Mona Skovgaard - Pronominer - Stedord

Dansk

Stedord er ord, der kan stå i stedet for andre ord. F.eks. kan han stå i stedet for manden, drengen, hr. Olsen, og hun kan stå i stedet for kvinden, pigen, fru Olsen.
 • Manden, der bor i huset
 • Konen, som jeg kender
 

Personlige pronominer - personlige stedord

Personlige stedord er stedord, der bruges i stedet for navneord, især personer, men ikke kun personer:
 • jeg, mig, du, dig, De, Dem, Deres, han, hun, ham, hende, den, det, dem, hans, hendes, dens, dets, vi, os, vores, I, jer, jeres, de, deres
 

Possessive pronominer - ejestedord

Ejestedord betegner, at man ejer et eller andet eller har en særlig tilknytning til noget:
 • min, din, mit, dit, mine, dine, vor, vort, vore, jer
 

Refleksive pronominer - tilbagevisende stedord

De tilbagevisende stedord sig og sin / sit / sine viser tilbage til sætningens grundled.
 • hun morer sig
 • han læser sin avis
 

Reciprokke pronominer - gensidigt tilbagevisende stedord

De gensidigt tilbagevisende stedord hinanden og hverandre viser tilbage til to (eller flere) grundled og betegner en gensidig handling:
 • Bo og Gro elsker hinanden
 • De forstod ikke hverandre
 

Demonstrative pronominer - påpegende stedord

Påpegende stedord er stedord, der påpeger eller fremhæver noget. Nogle af dem bøjes i køn og tal:
 • Den bil derovre, er bedre end denne her
 • Den, der hvisker, lyver
 • Præsidenten var selv med
 • De kom begge samme dag
 

Interrogative pronominer - spørgende stedord

Spørgende stedord er stedord, der bruges i spørgsmål:
 • Hvem (om personer)
 • Hvad (ikke-personer)
 • Hvilken (fælleskøn), hvilket (intetkøn), hvilke (flertal) --> om personer og ikke-personer
 

Relative pronominer - henførende stedord

Henførende stedord forbinder hovedsætninger og bisætninger, således at hovedsætningen er overordnet og bisætningen underordnet:
 • der
 • som
 • hvis
 

Indefinitte pronominer - ubestemt stedord

Ubestemte stedord er stedord, der ikke viser hen til nogen eller noget bestemt. De hedder:
 • man
 • en (et)
 • det
 • nogenting
 • ingenting
 • alting
 • nogen (fælleskøn), noget (intetkøn), nogle / nogen (flertal)
 • ingen, intet, ingen
 • mangen, mangt, mange
 • andet, andet, andre
 • en eller anden, et eller andet
 • en og anden, et og andet
 • somme
 • hver, hvert
 • enhver, ethvert
 • al, alt, alle
 

Tysk

De personlige stedords bøjning og betydning

 

jegduhanhundenviIde / De

Nom.

 

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie / Sie

Akk.

 

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie / Sie

Dat.

 

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen / Ihnen

 

I forbindelse med forholdsord, der styrer genitiv bruges en særlig form med endelsen -er
 • er kommt statt meiner / deiner / seiner / unser / euer / ihrer
I forbindelse med wegen og um-willen bruges en tilsvarende form med -t-
 • um meinetwillen
 • meinetwegen (deinet / seinet / unsert / euret / ihret)
 

Ejestedordene

 • min = mein
 • din = dein
 • hendes = ihr
 • hans / dens = sein
 • vores = unser
 • jeres = euer
 • deres = ihr
PAS PÅ:
Sin:
 • sein - når det viser tilbage til hankønsord
 • ihr - når det viser tilbage til hunkønsord
Ejestedordene bøjes som ein når de står foran et navneord.
 MaskulinumFemininumNeutrumPluralis
Nominativ
 
 mein Hund meine Katze mein Pferd meine Tiere
Akkusativ
 
 meinen Hund meine Katze mein Pferd meine Tiere
Genitiv
 
 meines Hundes meiner Katze meines Pferds meine Tiere
Dativ
 
 meinem Hund meiner Katze meinem Pferd meinen Tieren

 

 
Når ejestedordene står alene bøjes de som der

MaskulinumFemininumNeutrumPluralis
Nominativ
 
meinermeinemeinesmeine
Akkusativ
 
meinenmeinemeinesmeine
Genitiv
 
meinesmeinermeinesmeiner
Dativ
 
meinemmeinermeinemmeinen
 
 

Det henførende stedord

Det henførende stedord som bøjes som der, men har særlige former i genitiv og i flertal dativ
 MaskulinumFemininumNeutrumPluralis
Nominativ
 
 der die das die
Akkusativ
 
 den die das die
Genitiv
 
 dessen deren dessen deren
Dativ
 
 dem dem dem denen
 
På dansk kan man udelade som / der, men det henførende stedord må ALDRIG udelades på tysk.
 
Som:
 • manden, som... = der Mann, der
 • ligesom = wie
 • det som = das was
 • alt det som = alles was
 • den, som = wer (wen, wem)    
Bøjes som der:
 • dieser
 • jener
 • solcher
 • welcher
Bøjes som der + svagt bøjet tillægsord:
 • derjenige
 • derselbe
 
Panel title
Antal besøg: 12129

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,38302397727966sekunder